Digitaal portfolio

Ben je verpleegkundig specialist? Wanneer je inlogt in 'Mijn V&VN' kun je jouw persoonlijk dossier bekijken, waar je alle scholing en werkervaring overzichtelijk kunt bijhouden in een digitaal portfolio per 5 jaar (je registratieperiode). 

Inschrijven

Voordat je aan je opleiding tot verpleegkundig specialist begint, moet je je inschrijven in het opleidingsregister. Dit doe je door middel van de button 'Inschrijven' bovenaan deze pagina.  

Laatste nieuws

  • Vanaf 10 maart 2015 heb je de mogelijkheid om anderen toestemming te geven jouw portfolio in te kijken.
    Dit doe je door in je portfolio naar Geef inzage te gaan in het menu.
    Lees meer
  • Inschrijving in het Verpleegkundig Specialisten Register kan onbelast worden vergoed, zonder dat dit ten laste gaat van de zogenoemde vrije ruimte. Dit is geregeld in de Werkkostenregeling (WKR). Lees meer
  • De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) heeft in een schrijven aan de directeur van V&VN haar zorg geuit over het besluit van VGZ om uitsluitend verpleegkundig specialisten als hoofdbehandelaar te erkennen die de driejarige opleiding hebben gevolgd. Lees meer
  • Hans Meij wordt de nieuwe voorzitter van het College Specialismen Verpleegkunde. Hij volgt Luke Vandeputte-Niemegeers op, die deze functie 8 jaar heeft vervuld. Het bestuur van V&VN heeft Hans Meij op 7 maart benoemd. Lees meer
  • De beleidsregel Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten is geactualiseerd. In deze nieuwe versie staat duidelijker aangegeven wat je precies mag opvoeren bij Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten in je portfolio en voor hoeveel punten. Vanaf begin 2014 kun je je activiteiten volgens de nieuwe beleidsregel opvoeren in je portfolio. Lees meer